Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

Reposted fromshakeme shakeme

September 24 2019

September 09 2019

Reposted fromshakeme shakeme

March 25 2019

6757 815d
Reposted frommiischa miischa

December 22 2017

9757 e871 500
Reposted frommiischa miischa

March 03 2017

7067 09a7
Reposted fromhomczi homczi

July 06 2015

9134 2323
Reposted frommiischa miischa

July 04 2015

2129 b68e 500
Reposted frommiischa miischa

June 23 2015

9165 2f46 500
Reposted fromhomczi homczi

June 19 2015

5314 1d53
Reposted fromretaliate retaliate

May 31 2015

0362 10aa 500
Reposted frommiischa miischa

May 27 2015

8086 046b 500
Reposted frommiischa miischa

May 23 2015

9747 2ae7 500
Reposted fromhomczi homczi

May 20 2015

- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamdzsrdz mdzsrdz
Ale zawahałem się, a zawsze, kiedy się zawahasz, zrobisz coś odwrotnego niż to, czego naprawdę chcesz.
— Rodrigo Muñoz Avia "O psychiatrach, psychologach i innych psycholach"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viagoby goby

May 13 2015

Nieważne, jacy nieustępliwi jesteśmy; uraz zawsze pozostawia bliznę. Podąża za nami do domu i zmienia nasze życie.
Uraz narobi zniszczenia w każdym, ale może o to chodzi.
Cały ból i strach (...) Może przechodzenie przez to wszystko jest tym, co sprawia, że poruszamy się naprzód. Naciskając na nas. Może musi zostać trochę zniszczone, zanim zrobimy krok do przodu.
— Grey's Anatomy

May 07 2015

5787 ea11
*_*
Reposted fromsteffs steffs

April 25 2015

Reposted fromshakeme shakeme

April 03 2015

2384 abce
Apr 4

FULL MOON PARTY

21:00–Apr 5, 2015 00:00 Calico Jack's Cantina - Mexican Restaurant & Bar Add this event to a calendar application

Embrace your inner LUNAtic at Calico Jack's Full Moon Bash!

April 4, 2015

Purchase your tickets ahead of time for just $20!  That gets you 3 hours of open bar, from 9pm to 12am.  Open bar includes mixed drinks, domestic drafts, wine, margaritas!  Open bar will be available at the door for $30.

Purchae now:  https://buyblitztickets.com/Pb3TJ

Moonshine specials all night!  Moonwalk contest for cash & prizes!  Call Nicole at 212-557-4300 for more information on birthday open bar packages!

Reposted fromcalicojacksnyc calicojacksnyc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl